คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการทำงาน R2R การพัฒนางานหรือการลดขั้นตอนงาน โครงการ UBU-KM Fair 2021 ประจำปี 2564

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular vote ประเภทสายวิชาการ เรื่อง "เทคนิคสร้างเสริมกระบวนการการเรียนรู้เชิงคำนวนแบบซับซ้อนด้วยระบบวัดผลออนไลน์ผ่าน UBU LMS" นางศันสนีย์ สืบสุข นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "ระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" และ นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง เรื่อง "ระบบลงทะเบียนการเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการผ่านการสแกน QR-CODE" จากการประกวดผลงานการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ วิทยาลัย สำนัก ในงาน UBU-KM Fair 2021 ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานและมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ และห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20012


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20012

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 737 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย