คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเคมี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร แก้วอินทร์ และ ดร.นุชนาพร พิจารณ์ อาจารย์สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี  เป็นวิทยากรแนะนำค่าย Deram to Science และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเคมี 


รูปแบบค่ายเป็นแบบออนไลน์มี 2 รอบ ได้แก่
    - ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2564 (300 คน Online)
    - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2564 (300 คน Online) 

คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6/เทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353-120, 045-353122
Facebook:UBUEntryofficial

     รับขมคลิปย้อนหลัง Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเคมี ได้ที่ เพจงานรับเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ https://fb.watch/7rAXXsWdS1/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://fb.watch/7rAXXsWdS1/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 17 ส.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 306 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม