คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สุดเจ๋งโชว์ผลงาน...คว้า 8 รางวัล การประกวดแนวคิดการสอนวิทยาศาสตร์ “วิทย์ยายุทธ”

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ 2 อาจารย์ และ 4 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 8 รางวัล นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระ  วุฒิพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทอง Science Learning Designer เรื่อง “Pee Boy เด็กเรียนรู้ได้ ผู้ใหญ่เรียนรู้ดี” และได้รับรางวัลชนะเลิศ Science Media Designer คลิปสอน เคมี ที่เล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เรื่อง “Concept of Mole" นางสาวจิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญเงิน Science Inspirator เรื่อง “ไม่ล้างมือเชื้อโรคเยอะขนาดไหน" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง Science Inspirator เรื่อง “STEM ไข่มังกรหลากสี" และได้รับรางวัลชมเชย Science Media Designer คลิปสอน เคมี ที่เล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เรื่อง “STEAM รูปร่างโมเลกุล" นางสาววงษ์นภา  ไชยรักษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง Science Inspirator เรื่อง “ปลูกต้นมะพร้าวแนวนอนจะเกิดอะไรขึ้น ไปดูกัน!" นางสาวนันทนิตย์  อบอุ่น นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง Science Inspirator  เรื่อง “ต้นไม้ตามหาแสง" นางสาวยิ่งลักษณ์  เติมกล้า นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง Science Inspirator เรื่อง “การเติบโตของถั่วเขียวตัวอ้วน" จากการประกวดโครงการ "วิทย์ยายุทธ - เปลี่ยนห้องเรียนวิทย์ให้เป็นยุทธภพที่เป็นมิตรต่อการเรียนรู้" เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ insKru เพื่อค้นหาไอเดียการสอนที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งทุกไอเดียล้วนมีจุดเด่น มีกระบวนการ และวิธีคิดที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว ไอเดียที่ให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม รวมไปถึงกิจกรรมและการทดลองว้าว ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแพงๆ นำไปสู่การเรียนรู้และความเข้าใจคอนเซ็ปต์วิทยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ 


     สำหรับในปีนี้มีไอเดียทั้งหมด จำนวน 322 ไอเดีย จากทั่วประเทศ และโครงการ “วิทย์ยายุทธ” คัดเลือก 75 ไอเดียที่ได้รับรางวัล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 52 รางวัล “ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยทุกระดับจะได้รับเกียรติบัตรที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งรางวัล 29 ไอเดียระดับเหรียญทอง - Science Learning Designer พิเศษ! รับโล่รางวัลสำหรับ 5 ไอเดียชนะเลิศ 11 ไอเดียระดับเหรียญเงิน - Science Inspirator 12 ไอเดียระดับเหรียญทองแดง -Science Inspirator และ 23 รางวัล Science Media Designer “นักออกแบบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่เล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย” แบ่งเป็น 13 รางวัลชนะเลิศ Science Media Designer จะได้รับเกียรติบัตร และกล่องสมบัติปริศนา 10 รางวัลชมเชย Science Media Designer จะได้รับเกียรติบัตร 


      จากผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 6 คน ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 31 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้พันธกิจ “สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” 


----------------------------------------


ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ โครงการ "วิทย์ยายุทธ”


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19886
    https://www.facebook.com/InskruThailand/posts/4179546085494231

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 08 ส.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 375 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม