คณะวิทยาศาสตร์ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจ้างบริษัทเพื่อฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโดยรอบอาคารวิจัย อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ชีวภาพ) อาคารฟิสิกส์ อาคารเคมี อาคารปฏิบัติการแก้ว อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน โรงเรือนต้นแบบ และบริเวณหอพักราชพฤกษ์ 1 เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งแพร่เชื้อยุงลาย และเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันโรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 04 ก.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 330 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม