ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่”

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย หรือเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยน้อยกว่า 2 โครงการ ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหน้าใหม่ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน และ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 


ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://bit.ly/3d5gbJx


ด่วน รับจำนวนจำกัด


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย นัฐพงษ์ : ประกาศเมื่อ 16 มิ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 1200 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย