คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ไลฟ์สด "เจาะลึก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio 2"

เมื่อพุธวันที่ 27 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อม นายภัณฑไชญพัสฒ์ จิวตระกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ และนางสาวดวงกมล คำล้าน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมไลฟ์สด เรื่อง "เจาะลึก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio 2" ซึ่งจัดโดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ณ ห้อง OAR-ทองกวาว ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/videos/239330484494074/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 29 ม.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 596 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม