คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบิรหาร โครงการ วมว. ครั้งที่ 1/2564

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ ดร.องอาจ  จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุะ  วุฒิพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ วมว. ณ ห้องประชุม SC-113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 730 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม