รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563

รายละเอียดทุน


เป็นทุนประเภทต่อเนื่อง ทุนละ 15,000 บาท/ปีการศึกษา


 


คุณสมบติ


1. นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี


2. ฐานะยากจน


3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 1.50


4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม


5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 


6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ


 


นักศึกษาผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสามารถปริ้นใบสมัครเองตามไฟล์แนบ หรือขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์


 


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2563


 


อ่านรายละเอียดตามลิงค์แนบท้ายข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    http://bit.ly/2SZnVmw

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ศันสนืย์ จักร์มีพักตร์ : ประกาศเมื่อ 07 ม.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 1183 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม