ข่าวประกาศหน่วยงาน : งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประกาศเลื่อนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
01 เม.ย. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ฉบับที่ 2)
20 มี.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
18 มี.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมและข้อปฏิบัติในการเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2563
05 มี.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)
04 มี.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศขอแจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการจัด ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
04 มี.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (เพิ่มเติม)
18 ก.พ. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตและนักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วม โครงการ Asian Science Camp 2020
07 ก.พ. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศเรื่อง กำหนดสิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าร่วมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
29 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
21 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
กำหนดการพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ตารางอบรมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
03 ต.ค. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่่ผ่านการสอบคัดเลือก (ฉบับแก้ไขค่ายชีววิทยาโอลิมปิก) โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
26 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
20 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
31 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
31 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
11 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561
11 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
02 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รับสมัครการประกวดแข่งขัน "KruKid Contest" 2019
29 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ปฏิทินข่าวและกิจกรรมประจำคณะ
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม