ข่าวประกาศหน่วยงาน : งานแผนและการงบประมาณ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (โควตาพื้นที่) TCAS รอบที่ 2
05 ก.พ. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
30 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
12 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
23 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
22 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรายชื่อนักเรียนยืนยันการเข้าร่วมค่าย Dream to science ประจำปีการศึกษา 2563
05 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
12 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ปฏิทินข่าวและกิจกรรมประจำคณะ
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม