ข่าวประกาศหน่วยงาน : งานแผนและการงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย Dream to Science ครั้งที่ 3 (แบบออนไลน์) ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2565
01 พ.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
11 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครค่าย Dream to Science ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565
08 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หัวข้อ"เรียนอย่างไร...จึงนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์”
08 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
29 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ"Envi Talk พี่ๆ มีเรื่องมาเล่า"
29 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
10 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (Dream to Science)
15 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ปฏิทินไลฟ์สดแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และค่ายDream to Science ประจำปีการศึกษา 2565
14 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
กิจกรรม KM ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ"
04 มิ.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 Sci-Tech Symposium 2021
01 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2564
02 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
17 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
13 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
08 ธ.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
08 ธ.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
05 พ.ย. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
05 พ.ย. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
19 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
19 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหลวง จ.ศรีสะเกษ
19 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จ.อำนาจเจริญ
19 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (โควตาพื้นที่) TCAS รอบที่ 2
05 ก.พ. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
30 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
12 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
23 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
22 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรายชื่อนักเรียนยืนยันการเข้าร่วมค่าย Dream to science ประจำปีการศึกษา 2563
05 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
12 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ปฏิทินข่าวและกิจกรรมประจำคณะ
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม