กิจกรรม
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

ปี : 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ในการเข้ารับตำแหน่ง Editorial board โครงการ Flora of Thailand Project (โครงการพรรณพฤษชาติในประเทศไทย ) ระหว่างปี 2022-2024
11 ส.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย - โรงเรียน เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3
05 ส.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา เข้าแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge 2022 ระดับนานาชาติ
04 ส.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565
02 ส.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
5 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดสอบเบื้องต้นระดับสถาบัน เป็นตัวแทนแข่งขัน ICDLThailand Digital Challenge 2022 (National Round) ระดับประเทศ
22 ก.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ถ้วยรองรับน้ำยางที่สามารถจับตัวน้ำยางได้อัตโนมัติ รับทุน 100,000 บาท
21 ก.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
04 ก.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี คว้ารางวัลเหรียญเงินคะแนนรวมสูงสุดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19
19 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม Love at first Science 2022 พร้อมบายศรีสู่ขวัญรับน้องนักศึกษาใหม่
19 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
น.ศ. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ (สุดยอดยูนิคอร์น)
05 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
05 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม KM หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2564) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
05 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
05 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
05 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ม.อุบลฯ MOU พัฒนาห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.วารินชำราบ และรร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
23 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SCIENCEUBU Newsletter) ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
05 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
28 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2565
12 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นโดยใช้ Business Model” ให้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา และหลักสูตรอบรระยะสั้น (Non-degree) คณะวิทยาศาสตร์
12 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 (Sci-Tech Symposium 2022)
20 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
20 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
20 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บพค. ในโอกาสประชุมหารือและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
13 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหารและทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะ สกสว. ในโอกาสลงพื้นที่มหาวิทยาลัย และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้คณะวิทยาศาสตร์
09 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างทักษะภาวะผู้นำนักศึกษาจัด “ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ”
07 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SCIENCEUBU Newsletter) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564
28 ม.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน