กิจกรรม
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

เดือน
ปี
ม.อุบลฯ MOU พัฒนาห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.วารินชำราบ และรร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
23 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SCIENCEUBU Newsletter) ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
05 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
28 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2565
12 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นโดยใช้ Business Model” ให้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา และหลักสูตรอบรระยะสั้น (Non-degree) คณะวิทยาศาสตร์
12 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 (Sci-Tech Symposium 2022)
20 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
20 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
20 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บพค. ในโอกาสประชุมหารือและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
13 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหารและทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะ สกสว. ในโอกาสลงพื้นที่มหาวิทยาลัย และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้คณะวิทยาศาสตร์
09 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างทักษะภาวะผู้นำนักศึกษาจัด “ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ”
07 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SCIENCEUBU Newsletter) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564
28 ม.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย