กิจกรรม
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

เดือน
ปี
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564
06 พ.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย Dream to Science ครั้งที่ 3 (แบบออนไลน์) ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2565
01 พ.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและแทนคำขอบคุณหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนคณาจารย์ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
01 พ.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หัวข้อ"เรียนอย่างไร...จึงนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์”
08 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับ GISTDA หารือการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและสำรวจพื้นที่การติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
06 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารและบริเวณโดยรอบ ตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
29 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ"Envi Talk พี่ๆ มีเรื่องมาเล่า"
29 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์จัด "กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์" แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ
28 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดระดับประเทศ
27 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
นักเรียน วมว. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สุดเจ๋ง โชว์กึ๋นยกพาเหรดกวาด 25 เหรียญรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์บนเวทีประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
27 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม "คณบดีพบปะบุคลากร" และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
22 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory”
15 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 4 รางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย
10 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการทำงาน R2R การพัฒนางานหรือการลดขั้นตอนงาน โครงการ UBU-KM Fair 2021 ประจำปี 2564
10 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ได้รับการจัดอันดับ 1 ของวิจัยที่มีศักยภาพใน ม.อุบลฯ
10 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Dream to Science ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
06 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
นักศึกษา ICT คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564
06 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทย์ ม.อุบล ฯ สุดเจ๋ง โชว์นวัตกรรมชุดตรวจแมกนีเซียมภาคสนามในน้ำยาง ฯ
24 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทย์ ม.อุบลฯ เร่งสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ยกระดับรายได้ สร้างอาชีพคนท้องถิ่นช่วงวิกฤติโควิด-19
24 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SCIENCEUBU Newsletter) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564
23 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Dream to Science ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
23 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงานร่วมปลูกจิตสำนึกลดการใช้พลาสติก ชนะ “การประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
20 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ในที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และผ่านระบบออนไลน์)
19 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเคมี
17 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
10 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ คว้ามาตรฐานระดับทอง 2 ปี (ต่อเนื่อง) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563
08 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สุดเจ๋งโชว์ผลงาน...คว้า 8 รางวัล การประกวดแนวคิดการสอนวิทยาศาสตร์ “วิทย์ยายุทธ”
08 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
05 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “ค่าย 1 และค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563”
04 ส.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารและบริเวณโดยรอบ ตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" สาขาวิชาคณิตศาสตร์
27 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัย รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
26 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
15 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" สาขาวิชาจุลชีววิทยา
15 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" สาขาวิชาวิทยการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
15 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
3 ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ โชว์...ผลงาน คว้า 3 รางวัล ชนะเลิศ เดินหน้าประกวดระดับประเทศ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
14 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
04 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
01 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สู้โควิด-19 ผนึกกำลังทำสเปรย์การ์ดแบบพกพา แจกนักศึกษาช่วงเปิดเทอม
22 มิ.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
11 มิ.ย. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
กิจกรรม KM ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ"
04 มิ.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SCIENCEUBU Newsletter) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564
17 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
นร.โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.
17 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
นร.วมว. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ-ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ คว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ MYSCE 2021
28 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 Sci-Tech Symposium 2021
01 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
25 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ รร.เบ็ญจะมะฯ เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการจัดทำ e-portfolio ให้แก่นักเรียน ม.4
11 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
ทุกสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โชว์ผลงานและหลักสูตร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
03 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ไลฟ์สด "เจาะลึก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio 2"
29 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SCIENCEUBU Newsletter) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำธันวาคม 2563
24 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบิรหาร โครงการ วมว. ครั้งที่ 1/2564
24 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม