ข่าวประกาศ
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |


เดือน
ปี
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563
07 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ศันสนืย์ จักร์มีพักตร์
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
07 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ศันสนืย์ จักร์มีพักตร์
นร.วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-รร.ลือคำหาญวารินชำราบ คว้า2เหรียญรางวัล แข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ระดับนานาชาติ
20 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้และการเตรียมน้ำกรดที่ถูกต้องเพื่อผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ
18 ก.พ. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย
18 ก.พ. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
15 พ.ค. 2020
โพสต์โดย : สมบัติ หลักบุญ
กำหนดจัดสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2562
12 มิ.ย. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
23 มิ.ย. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
16 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562 (ค่ายเคมีโอลิมปิก)
21 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศรับสมัคร การแข่งขันพัฒนารูปจำลองซอฟต์แวร์ (Mockup Contest) ระดับมัธยมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
23 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
24 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รุ่นที่7) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
10 ส.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
03 ก.ย. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
16 ก.ย. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม