ข่าวประกาศ
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

เดือน
ปี
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
23 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
18 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : พัชรินทร์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 (ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก)
18 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
19 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : พัชรินทร์
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564
05 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครโควตา ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564
17 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564
16 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
11 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
ประกาศการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบสอง ปีการศึกษา 2565
03 มี.ค. 2022
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา/บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่สงสัยติดโควิต-19
18 ก.พ. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
02 ก.พ. 2022
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
แนวปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วง เดือนมกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
07 ม.ค. 2022
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย