ข่าวประกาศ
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |


เดือน
ปี
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจโควิดฟรี หากมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
04 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
07 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งขยายเวลา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
07 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
13 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
22 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
แก้ไขรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
01 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
02 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
การประชุมวิชาการเรื่อง “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (TST New Normal)
05 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
กำหนดการแข่งขัน YSC2021 รอบชิงชนะเลิศ
05 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
กำหนดการสอบ รอบ 2 วมว. ม.อุบลฯ (SCIUS UBU)
16 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
17 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
17 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)
24 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2564
02 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 3 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
05 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
แจ้งกำหนดการจัดค่าย 1 และ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
05 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 "
08 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม