ข่าวประกาศ
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |


เดือน
ปี
มูลนิธิ สอวน. รับสมัครผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Science Camp 2019
07 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
แจ้งนักศึกษาที่สมัครสอบ ICDL กรุณายืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ภายในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าร่วมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2561
11 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์สมัครสอบ ICDL Workforce Basics
16 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศให้ทุนเครือนพคุณ สำหรับสาขา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศให้ทุน Cheryl Robertson สำหรับสาขา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ผลการเรียนในการสมัคร
18 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนฯ โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
22 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์ การสัมนาหัวข้อ "จีโนมิกส์ประเทศไทย : สถานภาพปัจจุบัน และทิศทางอนาคต" ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562
25 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
แจ้งกำหนดการวันเปิดค่ายและพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
06 มี.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรับส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน และอัตราค่าบริการ หน่วยบริการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน คณะวิทยาศาสตร์
06 มี.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
02 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "จากคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอกสู่การสร้างอาชีพ"
03 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรับสมัครนักศึกษา โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
04 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
11 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประชาสัมพันธ์​ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์​ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "คณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562"
23 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ จักร์มีพักตร์
ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาส ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
28 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562
08 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ จักร์มีพักตร์
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 ( YSC2020 )
15 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ จักร์มีพักตร์
นักเรียน วมว.ศูนย์ ม.อุบลฯ-รร.ลือคำหาญฯ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ smart box for motorcycle
19 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คำแนะนำการใช้ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "Graphene and other 2D Materials in Sensing and Energy Storage Applications"
27 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม