ข่าวประกาศ
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |


เดือน
ปี
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจโควิดฟรี หากมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
04 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
07 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งขยายเวลา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
07 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
13 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
22 ม.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
แก้ไขรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
01 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
02 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
การประชุมวิชาการเรื่อง “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (TST New Normal)
05 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
กำหนดการแข่งขัน YSC2021 รอบชิงชนะเลิศ
05 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
กำหนดการสอบ รอบ 2 วมว. ม.อุบลฯ (SCIUS UBU)
16 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
17 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
17 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)
24 ก.พ. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2564
02 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 3 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
05 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
แจ้งกำหนดการจัดค่าย 1 และ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
05 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 "
08 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
16 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาเข้าค่ายและข้อปฏิบัติในการเข้าค่ายเบื้องต้น ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
19 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 4 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
23 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global partnership)
23 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศ เตรียมความพร้อมรวมทีมนักวิจัย(ทุนวิจัยภายใน)
23 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบ 2 โครงการ วมว.-มอบ. มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 "โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ" ภายใต้การกำกับดูเเล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564
25 มี.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เงินรายได้ 2564 รอบที่ 2
02 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ประจำปี 2564
05 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 และ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
หนังสือรับรองการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) สำหรับนักเรียนค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
12 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระลอกใหม่
17 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : สมปอง
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2565
21 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
หนังสือรับรองกักตัวที่บ้านนักเรียนโครงการ วมว.
22 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : สุระ
สิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563
22 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนเดินทางมาสอบในที่ตั้ง ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศผลการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า)
27 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : สุระ
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Full proposal ปี 2565 (รอบที่ 1)
28 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
30 เม.ย. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
02 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.(ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก และค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก)
05 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจหาดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม (eDNA)
05 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 1 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 (ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก)
07 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 (ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก)
11 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอแสดงความยินดี 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในงาน GYSTB 2021
12 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : สุระ
สิทธิ์อดีตนักเรียนค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก เพื่อเข้าสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
12 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
17 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษา 1/64
18 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : นัฐพงษ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564
02 มิ.ย. 2021
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563
07 มิ.ย. 2021
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม