ชื่อภาษาไทย

พื้นนำทางเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

ยางพารา เรืองแสง

งบประจำปี

งบประจำปี 2563

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 619,237 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย