ชื่อภาษาไทย

แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5

งบประจำปี

งบประจำปี 2563

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 293,835 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย