ชื่อภาษาไทย

การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงและสมบัติทางโครงสร้างของวัสดุแก้ว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงสีขาว(W-LEDs) ที่ให้ความสว่างสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 440,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย