ชื่อภาษาไทย

การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์ความถี่ของอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคไดนามิกนิวเคลียร์โพลาไรเซซัน (DNP)

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2560A11702030

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย