ชื่อภาษาไทย

แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Air filter obtained from natural rubber latex foam with activated carbon and coatedchitosan for filtered particulated matter 2.5 micrometer (PM2.5) filtration, and antibacteria

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

ยางธรรมชาติ ถานก่อกำมันต ไคโตซาน PM2.5 Natural rubber Activated carbon Chitosan and PM2.5

งบประจำปี

งบประจำปี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 489,725 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย