All Products
Chemistry


เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติProduct News
ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน้ำยางพาราProduct News
เครื่องหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางก้อนถ้วยProduct News
กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพาราProduct News
กรรมวิธีการผลิตฟองน้ำยางพาราอัดProduct News
ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีที่ประดิษฐ์มาจาก กระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของ คอเลสเตอรอลรวมในเลือดครบส่วนProduct News
ชุดตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงProduct News
วิธีการตรวจทางสีของคอเลสเตอรอลรวมในตัวอย่างพลาสมาProduct News
ชุดการทดลองย่อส่วนในระบบหลอดฉีดยาและขวดแก้วขนาดเล็กสำหรับการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์Product News
ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงระดับอนุภาค เรื่อง ทฤษฎีการชนและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีProduct News
ชุดทดสอบไซยาไนด์ภาคสนามแบบใหม่ในการตรวจวัด ทางสีของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจน ไซยาไนด์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิตProduct News
ชุดการทดลองท่อเอนกประสงค์Product News