Product

ชื่อผลงาน: ชุดทดสอบไซยาไนด์ภาคสนามแบบใหม่ในการตรวจวัด ทางสีของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจน ไซยาไนด์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิต
รายละเอียด:
ชุดทดสอบไซยาไนด์ภาคสนามแบบใหม่ในการตรวจวัด ทางสีของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจน ไซยาไนด์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิต

View Website

Product News