ชื่อภาษาไทย

ระบบการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลอย่างง่ายโดยใช้เชื้อยีสต์ทนร้อนไอโซเลท UBU-3-12

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 230,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย