รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก

     ตามที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบผสมผสาน คือ จัดอบรมวิชาการแบบออนไลน์และ จัดสอบในที่ตั้ง ในระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมานั้น 


    บัดนี้  การประมวลผลสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพื่อเข้าค่าย 2  ปีการศึกษา 2563 ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบผสมผสาน คือ จัดอบรมวิชาการแบบออนไลน์และจัดสอบในที่ตั้ง  ในระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม  2564 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 


    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  โปรดตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ที่เว็บไชต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th  ในระหว่างวันที่  1 – 2 พฤษภาคม 2564  หากไม่ยืนยันการเข้าค่าย  ตามเวลาที่กําหนด  ถือว่าท่านสละสิทธิ์  และ คณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการเรียกลำดับสำรองถัดไป


    ประกาศ ณ วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2564


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 2  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 02 พ.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 3320 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย