ข่าวประกาศหน่วยงาน : งานบริการการศึกษา
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
29 ธ.ค. 2021
โพสต์โดย : พัชรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
27 ธ.ค. 2021
โพสต์โดย : พัชรินทร์
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
07 ธ.ค. 2021
โพสต์โดย : พัชรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
23 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : พัชรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
20 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : พัชรินทร์
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
07 ก.ค. 2021
โพสต์โดย : พัชรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ วมว.
30 ธ.ค. 2020
โพสต์โดย : พัชรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ วมว.
25 ธ.ค. 2020
โพสต์โดย : พัชรินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
19 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (โควตาพื้นที่) TCAS รอบที่ 2
05 ก.พ. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
30 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่่ผ่านการสอบคัดเลือก (ฉบับแก้ไขค่ายชีววิทยาโอลิมปิก) โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
26 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
20 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
12 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
23 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
22 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ประกาศรายชื่อนักเรียนยืนยันการเข้าร่วมค่าย Dream to science ประจำปีการศึกษา 2563
05 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
01 ส.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 โควตา คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับ 10 สาขาวิชา
16 ต.ค. 2018
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ปฏิทินข่าวและกิจกรรมประจำคณะ
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม