ข่าวรับสมัครงาน
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

เดือน
ปี
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
03 พ.ย. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
28 ต.ค. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
02 ส.ค. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
12 ก.ค. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
01 ก.ค. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
29 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
02 มิ.ย. 2022
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
18 พ.ค. 2022
โพสต์โดย : พัชรินทร์
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
19 เม.ย. 2022
โพสต์โดย : พัชรินทร์
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน