ชุดทดสอบไซยาไนด์ภาคสนามแบบใหม่ในการตรวจวัด ทางสีของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจน ไซยาไนด์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิต


Resource


News


ติดต่อสอบถาม!


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่