สหกรณ์ชาวสวนยางบ้านคำไผ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่บ้านคำไผ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ วันที่ 19 กรกฏาคม 2563


Post Date: 2020-07-13 13:44:20

Our Product

เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติ