สหกรณ์สวนยางจุมจัง จ.กาฬสินธุ์

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่สหกรณ์สวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2563


Post Date: 2020-07-10 09:28:00

Our Product

เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติ