สหกรณ์ชาวสวนยางห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่สหกรณ์สวนยาง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563


Post Date: 2020-07-10 09:27:07

Our Product

เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติ