สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จำกัด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 2 เครื่อง

สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จำกัด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่กรุณาเดินทางมารับเครื่องผสมกรดฟอร์มิกฯ จำนวน 2 เครื่อง ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564


Post Date: 2021-08-02 15:08:27

Our Product

เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติ