แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 3 ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 3 ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 10.30น.


Post Date: 2021-07-17 20:21:38

Our Product

เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติ