แจ้งรายชื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom
24/11/2565
Sansanee
362
รายละเอียดข่าว :

นักศึกษาที่มีรายชื่อสัมภาษณ์ ให้เข้าสัมภาษณ์ทุนออนไลน์ ผ่าน Zoom 
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 
เรียงลำดับตามไฟล์แจ้งรายชื่อสัมภาษณ์

เข้าร่วมที่ลิงค์
https://zoom.us/j/2973520175
Meeting ID: 297 352 0175


อ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ