ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 6 คน  ดังนี้ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/11/2565

แจ้งรายชื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom

นักศึกษาที่มีรายชื่อสัมภาษณ์ ให้เข้าสัมภาษณ์ทุนออนไลน์ ผ่าน Zoom ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เรียงลำดับตามไฟล์แจ้งรายชื่อสัมภาษณ์เข้าร่วมที่ลิงค์https://zoom.us/j/2973520175...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 24/11/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/11/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้&nb...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/11/2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 17

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาท/ปี ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/10/2565

แจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

กำหนดการสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น.  ออนไลน์ผ่าน Zoom  เข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 14/09/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/09/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น 3. เป็นครอบครัว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/08/2565

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา