รายละเอียดข่าว


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์


yKqkunGrFqTZP


โพสต์โดย 0
ประกาศเมื่อ 12 เม.ย. 2022

จำนวนผู้อ่าน : 7 ครั้ง

รายละเอียด I'm not interested in football http://phatfabe.com/stmap_62kqmdaq.html?fucidin.cialis.cyclosporine neulasta shot and claritin Out of this group, they studied 28,486 infants who had been exposed to the drug versus 113,698 who were not.  Of these, there were 721 exposed babies and 3,024 unexposed babies who were diagnosed with a major malformation during their first year after birth.  This translates to 25.3 per 1,000 births for exposed babies and 26.6 per  1,000 births for unexposed babies.  So, statistically speaking, there was no real difference between the two groups.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :