ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับเฉพาะเพศหญิง (เท่านั้น)
ใบสมัคร  http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=NjkyNDk=

ประกาศ :  http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=NjkyNDg=


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นายธนศิลป์ ทองไทย
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4433
7 ธันวาคม 2560 , 10:46 น.