ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2560คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2
ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์ ที่ 1 = ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ปีการศึกษา  2560

ลิงค์ ที่ 2 = หนังสือตอบรับเข้าค่ายและขออนุญาตผู้ปกครอง โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจําปีการศึกษา 2560 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางลลิตภัทรา ริมทอง
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4470
4 ธันวาคม 2560 , 11:46 น.