ทุนรัฐบาลอินเดีย 2017-2018รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 72  หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครทุนต้องมีอายุระหว่าง 25 - 45 ปี และไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Program และ TCS of Colombo Plan มาก่อน

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนฯ โปรดศึกษารายละเอียดและหัวข้อฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง ซึ่งระบุกำหนดการรับสมัครในแต่ละหลักสูตร ให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่ตนสนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น จากนั้นดำเนินการกรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครที่งานวิจัยคณะ เพื่อนำส่งสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการต่อไป 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4425
17 พฤศจิกายน 2560 , 16:23 น.