ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฮังการี ระดับปริญญาโท และเอกกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ.2017-2018 (Educational and Scientific Exchange Programme between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Human Capacities of Hungary for the Years 2017 and 2018) 
โดยฮังการีเสนอที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับนักเรียนนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุนต่อปี ในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาศาสนศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full Scholarship) ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน ค่าประกันต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสดีของเด็กไทยในทุกระดับที่จะได้เรียนในสาขาต่าง ๆ ที่ฮังการี
ฝ่ายฮังการีจะเปิดรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวสำหรับนักศึกษาไทยในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4425
17 พฤศจิกายน 2560 , 15:54 น.