แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาอ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
4 พฤศจิกายน 2560 , 14:14 น.