บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพอ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
30 ตุลาคม 2560 , 9:41 น.