ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 มกราคม 2561


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางสาวปริยากร พิมเงิน
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
24 ตุลาคม 2560 , 9:25 น.