ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559



การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560

ณ โรงอาหารกลาง 2 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับบัณฑิตที่ไม่สะดวกเดินทางมาสั่งจองและวัดตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

สามารถติดต่อ ร้านครุยพิชาดา โคราช ได้โดยตรง

โทร.082-8651561 / 085-5095971

https://www.facebook.com/gownpichadakorat/

รายละเอียดแนบ 



ประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
5 ตุลาคม 2560 , 15:44 น.