บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
3 ตุลาคม 2560 , 15:01 น.