การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "PEA 4.0 เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560อ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
3 ตุลาคม 2560 , 14:13 น.