แจ้งผลการพิจารณาลาพักการศึกษาและรักษาสภาพระดับบัณฑิตศึกษาโดยให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาและรักษาสภาพระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 9,500 บาท ภายในวันที่ 6 ต.ค.2560 ก่อนเวลา 15.30 น.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางสาวปริยากร พิมเงิน
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
3 ตุลาคม 2560 , 9:26 น.