รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนต่อเนื่อง ทุนละ 30,000 ต่อปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560อ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
14 กันยายน 2560 , 16:44 น.