กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ประจำปี 2560 และเชิญชวนนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล" หมดเขตรับสมัครผลงานวันที่ 29 กันยายน 2560อ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
11 กันยายน 2560 , 15:39 น.