งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 (Lab Cluster สาขามุกดาหาร) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
11 กันยายน 2560 , 15:10 น.