ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันวินาศภัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (Young Non-Life Insurer Camp # VI) นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2560อ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
11 กันยายน 2560 , 14:05 น.