มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมออกบูธ จัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2อ่านรายละเอียดประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
11 กันยายน 2560 , 11:37 น.