ราคากลางซ่อมแซมและขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=Njg1NDM=ประกาศโดย
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4419
30 สิงหาคม 2560 , 16:33 น.